Kvinneforeningen for Barne- og Ungdomsarbeid

Støtteforening for barn og unge. Alle kvinner velkomne!

Kvinneforeningen for Barne- og Ungdomsarbeid er åpen for kvinner i alle aldre og møtes
siste onsdag i måneden kl. 19.00 i menighetssenteret.

Ta med en liten gevinst til utlodningen, kopp og matpakke. Kaffen er klar!
Foreningen samler inn penger til støtte for menighetens barne- og ungdomsarbeid gjennom utlodning på foreningsmøtene og julemesse.

Kontaktperson: Linda Olsen, 51 85 48 45
Del denne artikkel på e-post