Søndagsskolen
Søndagsskolen
Søndagsskolen

Vi har plass til mange!

På søndagsskolen får barna møte bibelfortellingene gjennom bruk av alle sanser og aktiviteter av mange slag. Hvis dere kommer jevnlig får barna lære sanger, bønner m. m. som de kan ta med seg gjennom hele livet. Kom og bli med! Vi ønsker oss mange nye barn på søndagsskolen.

Søndagsskolen møtes søndager kl. 11.00 i kirken. Her registreres barna og sitter sammen med lederen og de andre barna (dersom de ønsker det) i starten av gudstjenesten, åpner søndagsskolens skattekiste og går samlet ned til klubbrommet i kjelleren der en fortsetter med sang, lek, bibelfortelling og aktivitet knyttet til denne. De som vil kan gå tilbake til gudstjenesten og være med på nattverd. Ellers er det kirkekaffe/saft og kaker for alle etter gudstjenesten.

Søndagsskolen passer for barn 3-14 år. 11-12-åringene får tilbud om opplæring som hjelpeleder.

Frivillig medlemskontingent 50 kr.


Spørsmål: Ta kontakt med hovedleder Anette Dagfinrud Thorset på tlf. 922 85 225 eller e-post at957@kirken.no

Søndagsskolen starter 25. august 2019 - last ned program - trykk her

 

25.08.

Søndagsskole

01.09.

Søndagsskole

08.09.

Søndagsskole

15.09.

Søndagsskole

22.09.

Familiegudstjeneste- Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok

29.09

Søndagsskole

06.10.

Felles gudstjeneste i Varden, søndagsskole

13.10.

Felles i St. Johannes, søndagsskole

20.10.

Familiegudstjeneste

27.10.

Søndagsskole

03.11.

Allehelgensdag – felles i St. Johannes, søndagsskole

10.11.

Familiegudstjeneste

17.11.

Søndagsskole

24.11.

Søndagsskole

01.12.

Felles familiegudstjeneste i Varden, Lys Våken

08.12.

Familiegudstjeneste

15.12.

Søndagsskole med adventssamling

22.12.

Søndagsskole

24.12.

Familiegudstjeneste

Del denne artikkel på e-post