Søndagsskolen
Søndagsskolen

Vi har plass til mange!

På søndagsskolen får barna møte bibelfortellingene gjennom bruk av alle sanser og aktiviteter av mange slag. Hvis dere kommer jevnlig får barna lære sanger, bønner m. m. som de kan ta med seg gjennom hele livet. Kom og bli med! Vi ønsker oss mange nye barn på søndagsskolen.

Søndagsskolen møtes søndager kl. 11.00 i kirken. Her registreres barna og sitter sammen med lederen og de andre barna (dersom de ønsker det) i starten av gudstjenesten, åpner søndagsskolens skattekiste og går samlet ned til klubbrommet i kjelleren der en fortsetter med sang, lek, bibelfortelling og aktivitet knyttet til denne. De som vil kan gå tilbake til gudstjenesten og være med på nattverd. Ellers er det kirkekaffe/saft og kaker for alle etter gudstjenesten.

Søndagsskolen passer for barn 3-14 år. 11-12-åringene får tilbud om opplæring som hjelpeleder.

Frivillig medlemskontingent 50 kr.


Spørsmål: Ta kontakt med hovedleder Marte Kinserdal på tlf. 922 85 225 eller e-post mk459@kirken.no

Søndagsskolen har sommerferie til 25. august 2019

Del denne artikkel på e-post