KOR FOR ALLE
KOR FOR ALLE

St. Johannessangerne
Barne- og Ungdomskor

 

 

St. Johannes-sangerne

Sang for gutter og jenter fra ca. 2 år og oppover.
 

Hver torsdag er det kordag i St. Johannes kirke.

Vi har plass til mange flere gutter og jenter som vil synge, dramatisere, leke og treffe nye venner :-)

Korarbeidet er et viktig bidrag i menighetens trosopplæring. Bibelspill og drama er en del av arbeidet vårt. Kom og bli med!

Kontingent *: Småbarnssang kr. 250 pr halvår
                      Barnekor, aspirantkor og juniorkor kr. 500 pr år
                      Ungdomskor kr. 600 pr år


Gamle og nye sangere vel møtt!
 

Småbarnsang 2-3 år sammen med foreldre, kl. 17:00 -17:30

 


St. Johannes barnekor (4-6 år)
kl. 17:00 - 17:45

Her går sang og lek hånd i hånd!

Barna lærer mye og blir glad i å synge :-)

 

St. Johannes aspirantkor (1. - 2. klasse)
kl. 17:30 - 18:15

Vi synger sammen, leker og lærer mer om musikk.

Vi er ofte sammen med juniorkoret.

 

St. Johannes juniorkor (3. - 7. klasse)
kl. 17:30 

 

Her står sangen og sanggleden i fokus!

Korsangerne får utviklet stemmen sin, og godt sosialt miljø gir en trygg og god atmosfære.

 

St. Johannes ungdomskor (8. klasse og oppover)
kl.17:30

 

Vi synger et flerstemt og variert repertoar, og tar gjerne noen ufordringer. Vi drar også på kurs og turer sammen.

Godt og åpent miljø!

 

Korledere:

Susanne Rodvelt Haugland
Kantor Edgar Hansen (epost)           mobil 995 55 217

                                      

 St. Johannes menighetskontor   tlf 51 85 48 41


* Vennligst ta kontakt dersom du har behov for støtte til betaling av kontingent.

 

Del denne artikkel på e-post