KOR FOR ALLE
KOR FOR ALLE
KOR FOR ALLE

St. Johannessangerne
Barne- og Ungdomskor

 

 

St. Johannes-sangerne

Sang for gutter og jenter fra ca. 1 år og oppover.
 

Hver torsdag er det kordag i St. Johannes kirke.

Vi har plass til mange flere gutter og jenter som vil synge, dramatisere, leke og treffe nye venner :-)

Korarbeidet er et viktig bidrag i menighetens trosopplæring. Bibelspill og drama er en del av arbeidet vårt. Kom og bli med!

Kontingent *: Småbarnssang kr. 250 pr halvår
                      Barnekor, aspirantkor, 
juniorkor og ungdomskor kr. 500 pr år
          
Gamle og nye sangere vel møtt!
 

Småbarnsang 1-3 år sammen med en voksen, kl. 17:00 -17:30

 Sang og lek med instrumenter for barn i følge med voksne. 


St. Johannes barnekor (4-6 år)
kl. 17:00 - 17:30

Her går sang og lek hånd i hånd!

Barna lærer mye og blir glad i å synge :-)

 

St. Johannes aspirantkor (1. - 4. klasse)
kl. 17:30 - 18:15

Vi synger sammen, leker og lærer mer om musikk. Et godt sosialt miljø gir en trygg og god atmosfære.

 

 

St. Johannes juniorkor og ungdomskor (fra 5. klasse og oppover)

 

Her står sangen og sanggleden i fokus!

Korsangerne får utviklet stemmen sin, og godt sosialt miljø gir en trygg og god atmosfære. Vi synger et variert repertoar, og tar gjerne noen utfordringer. Vi drar også på kurs og turer sammen. Godt og åpent miljø!

 

 

Korledere:

Susanne Rodvelt Haugland
Kantor Edgar Hansen (epost)           mobil 995 55 217

                                      

 St. Johannes menighetskontor   tlf 51 85 48 41


* Vennligst ta kontakt dersom du har behov for støtte til betaling av kontingent.

 

Del denne artikkel på e-post