SORGGRUPPER
SORGGRUPPER
SORGGRUPPER

Ei sorggruppe gir mulighet til å være sammen med og snakke med andre i liknende situasjon.

Sorggruppe er ikke terapi, men en støttegruppe.

Ingen krav til å snakke dersom man ikke ønsker det. Erfaringene tilsier at sorggruppe kan være av stor betydning for bearbeiding og for å få hjelp til å leve videre etter det vonde som har skjedd.

 

I Stavanger bispedømme har vi tilbud

om ulike typer støttegrupper ved sorg.

 

Sorggrupper for voksne

• Ved tap av ektefelle/samboer

• Ved tap av foreldre/søsken

• Ved tap av barn, ungdom eller voksne barn.

• Ved tap som skyldes selvmord, eller rusproblematikk i nær familie

Sorggrupper for barn/ungdom
 

I Stavanger er det egne støttegrupper

for barn og unge som har mistet foreldre

eller søsken. Ta kontakt med nærmeste

diakon eller med Helsestasjon og skolehelsetjenesten: 51 50 80 98 eller på e-post:

adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Henvendelse

Trenger du noen å snakke med?

Ønsker du å få informasjon eller å bli med i en sorggruppe?

Sorggruppa gir mulighet til å være sammen med og snakke med andre i liknende situasjon. Vår erfaring er at deltakerne gir hverandre god hjelp ved å være åpne om opplevelser, følelser og reaksjoner.

Ta kontakt med oss!

  • Sokneprest Aslaug Austbø, telefon: 51 85 48 42

          E-post:  aa289@kirken.no

  • St. Johannes menighet:    51 85 48 40
Del denne artikkel på e-post