Konfirmanter 2019
Konfirmanter 2019

for Vassøy og St. Johannes

Velkommen som konfirmant i St. Johannes menighet !

Opplegget er felles for St.Johannes og Vassøy.

Til høsten starter vi opp en helt ny og veldig spennende måte å ha konfirmasjonstid på. St.Johannes menighet er med i samarbeidsprosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum" *.

Som konfirmant i "Konfirmanttiden i Sentrum" får du «et annerledes år» der vi legger vekt på at du skal få kjennskap til hva kirke, tro og livet i kirken betyr - og til hva det kan det bety å være med i et kristent ungdomsmiljø.

Foruten et opplegg med undervisning og opplevelser i St.Johannes kirke - skal du (når du melder deg på) velge mellom en av 8 aktiviteter. Her blir du medlem i en kristen ungdomsaktivitet, og kommer til å treffe ungdommer fra både din egen menighet og alle de andre samarbeidsmenighetene i prosjektet. Når du skal velge på påmeldingskjemaet - må du velge ut tre aktivitet i prioritert rekkefølge (fordi noen av aktivitetene har begrensing på hvor mange de har plass til).

Alle aktivitetene er åpne for ungdom opp til 18 år. Når konfirmasjonstiden er over - kan du fortsette i aktiviteten og være med på alt som skjer der. Eller skifte over til en av de andre gruppene).

Selve undervisningen i St.Johannes kirke er for alle som skal konfirmeres enten i St.Johannes kirke eller på Vassøy. Les den lokal undervisningsplanen og reservere de datoene du finner der -  i både din og familiens kalender allerede nå! Husk at både undervisningen og aktivitetene er obligatoriske.

Dette blir et spennende år!

Det du må gjøre før du melder deg på er å sette deg godt inn i disse fire tingene:

(Du klikker på punktene under får å vite mer om det som står der.)

1. Den lokale undervisningsplanen for konfirmantene på Vassøy og i St.Johannes menighet

2. Hva er egentlig prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum"

3. Hva slags aktiviteter kan jeg velge mellom.

4. Lese og skrive ut og skrive under på en egenerklæring

Når du er ferdig med dette er du klar til å melde deg på til dette året. Husk å sitte sammen med foreldre eller foresatte når du foretar påmeldingen. (Påmeldingen åpner 15. mai)

HER MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT 2018-2019.

 

Vi inviterer til en INFORMASJONSSAMLING tirsdag 19. juni kl. 17.00 i St Johannes menighetssenter.

Der kan du også få hjelp til påmelding.

Kontaktinfo: Aslaug Austbø, aa289@kirken.no , mob 991 69 363

Viktig informasjon til foreldre/foresatte: Betalingen for konfirmantåret betales i år til to separate mottakere. Egenandel for selve undervisningsåret er på 500 kroner - dette skal betales til St.Johannes menighet. I tillegg kommer det en egenandel til aktiviteten konfirmanten blir med i. Denne varierer - men ligger mellom 1000 og 1500 kroner. Det kommer mer informasjon om hvordan dette betales når året starter opp til høsten.

Tilrettelagt opplegg: Dersom dere ønsker tilrettelagt opplegg for konfirmanter med særskilte behov, som ulike funksjonshemminger eller annet, kan dere kontakte Jan Stein Halås, kateket i Madlamark kirke på tlf 51 59 93 53.

*Følgende menigheter med i prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum": Kampen, Domkirken og St. Petri, St. Johannes, Varden og Vassøy.

 

Del denne artikkel på e-post