Resultater kirkevalget 2019
Resultater kirkevalget 2019
Resultater kirkevalget 2019

Kunngjøring av valgresultat 

Kunngjøring av resultat av kirkevalget for St. Johannes sokn

 

St. Johannes menighetsråd består av 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.

 

Faste medlemmer:

 1. Karl Svela
 2. Monica Skaar-Lund
 3. Marianne Høllesli
 4. Aud Jorunn Aano
 5. Torbjørn Nedrebø
 6. Svein Hovland
 7. Gunlaug Thu
 8. Thorvild Lode Berntsen

 

Varamedlemmer:

 1. Wenche Østensen Clarke
 2. Geir Andrew Heim
 3. Ragnhild Grøtte
 4. Tove Kvamme Kvalevåg
 5. Morten Rinder

 

Det ble avgitt tilsammen 306 stemmer ved kirkevalget i St. Johannes sokn. (Storhaug og Varden stemmekrets) Av disse har 258 stemt ved menighetsrådsvalget. Listen er ført slik at den personen som står øverst har fått flest stemmer/ «slengere» ved valget osv. nedover på listen.

På vegne av valgstyret i St. Johannes

 

Signe Wolden

Daglig leder

 

 

ST. JOHANNES MENIGHETSRÅD- HVEM STILLER TIL VALG? - les mer her

St. Johannes menighet er delt i to stemmekretser: Varden krets og Storhaug krets. 

 Hvor og når kan jeg stemme?

Her stemmer du (stemmekretser) på VALGDAGENE

 Storhaug krets

 • Søndag 08.09.2019 kl 15:00 - 20:00  Bergeland videregående skole, Vaisenhusgaten 50
 • Mandag 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00  Bergeland videregående skole, Vaisenhusgaten 50

Varden krets

 • Søndag 08.09.2019 kl 15:00 - 20:00 OBS! Bergeland videregående skole, Vaisenhusgaten 50
 •  Mandag 09.09.2019 kl 10:00 - 21:00 Varden kirke, Egersundsgt. 11

 Les mer om kirkevalget - trykk her

 

Del denne artikkel på e-post