St.Johannes menighet > Menysider > Kontakt oss
Kontaktliste

Signe Wolden

Daglig leder
 51 85 48 41
 93 61 07 58
 Send e-post

Kari Gudmundsen

Diakonmedarbeider
 51 85 48 45
 98 67 40 02
 Send e-post

Susanne Rodvelt Haugland

Dirigent, St. Johannessangerne
 970 97 918
 Send e-post

Edgar Hansen

Kantor
 51 85 48 44
 99 55 52 17
 Send e-post

Anette Dagfinrud Thorset

Menighetspedagog
Trosopplærer

 51 85 48 46
 92 28 52 25
 Send e-post

Aslaug Austbø

Sokneprest
 51 85 48 42
 99 16 93 63
 Send e-post

Niels Fagralôn

Vaktmester - kirketjener
 51 91 71 44
 48 06 56 72
 Send e-post