Kontaktliste

Aslaug Austbø

Sokneprest
 51 85 48 42
 +4799169363
 Send e-post

Niels Fagralôn

Vaktmester/kirketjener
 51 91 71 44
 480 65 672
 Send e-post

Kari Gudmundsen

Kirketjener
diakonmedarbeider

 51 85 48 45
 986 74 002
 Send e-post

Edgar Hansen

Kantor
 51 85 48 44
 995 55 217
 Send e-post

Karl Svela


Leder i menighetsrådet

 959 33 786
 Send e-post

Anette Dagfinrud Thorset

Menighetspedagog
Trosopplærer

 51 85 48 46
 922 85 225
 Send e-post

Tor Moen Tønnessen

Prostiprest
 51840427
 +4797097495
 Send e-post

Anne Synnøve Vegge

Diakon
 51 85 48 43
 980 79 077
 Send e-post

Vikarprest

Prest

Signe Wolden

Daglig leder
 51 85 48 41
 936 10 758
 Send e-post