Sorggrupper


Ei sorggruppe gir mulighet til å være sammen med og snakke med andre i liknende situasjon. Sorggruppe er ikke terapi, men en støttegruppe.
Ingen krav til å snakke dersom man ikke ønsker det. Erfaringene tilsier at sorggruppe kan være av stor betydning for bearbeiding og for å få hjelp til å leve videre etter det vonde som har skjedd.

Last ned brosjyre - trykk her

I Stavanger bispedømme har vi tilbud om ulike typer støttegrupper ved sorg.

Sorggrupper for voksne

• Ved tap av ektefelle/samboer
• Ved tap av foreldre/søsken
• Ved tap av barn, ungdom eller voksne barn.
• Ved tap som skyldes selvmord, eller rusproblematikk i nær familie


Sorggrupper for barn/ungdom
I Stavanger er det egne støttegrupper for barn og unge som har mistet foreldre eller søsken. Ta kontakt med nærmeste diakon eller med Helsestasjon og skolehelsetjenesten: 51 50 80 98 eller på e-post:

adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Henvendelse

Trenger du noen å snakke med?
Ønsker du å få informasjon eller å bli med i en sorggruppe?
Sorggruppa gir mulighet til å være sammen med og snakke med andre i liknende situasjon. Vår erfaring er at deltakerne gir hverandre god hjelp ved å være åpne om opplevelser, følelser og reaksjoner.

 

 

Tilbake