Fast givertjeneste


Bli med på givertjenesten i St. Johannes - last ned skjema her

Den norske kirke får midler fra det offentlige til å drive menighetsarbeid, på lik linje med andre trossamfunn i Norge. Det betyr at vi slipper å samle inn penger til å dekke inn lønn til prest, kantor, kirketjener, vaktmester, diakon, og daglig leder i St. Johannes. Stillingene som lønnes statlig eller kommunalt utgjør pr. dags dato 431 stillingsprosent fordelt på 7 personer. I tillegg dekkes drift og vedlikehold av bygningsmassen i stor grad.
I Stavanger kommune er vi så heldige at kommunen også gir støtte til barne- og ungdomsarbeiderstillinger, for tiden ca 110 000 per år for en full stilling. De deler av stillingen som brukes i gudstjeneste, til konfirmantarbeid og forkynnelse støttes ikke av kommunen.

Staten har siden 2013 bidratt med trosopplæringsmidler til  alle menigheter med en sum i støtte til trosopplæring per medlem under 18 år. 


På tross av dette, koster det å drive St. Johannes menighet mer penger enn vi får inn.
Pengene går blant annet til til materialer til trosopplæring, drift av klubber og foreninger, drift, opprusting og vedlikehold av huset i Nedre Dalgate 68 som vi bruker til Storhaug Åpen Barnehage, utgivelse av menighetsblad, innkjøp av noter, bøker og lignende, bankgebyrer, lønn til dirigent for St. Johannessangerne, og sist men aller, aller viktigst: lønn til barne- og ungdomsarbeider!


Derfor oppfordrer vi til å være med å støtte St. Johannes menighet gjennom fast givertjeneste på AvtaleGiro.

Den norske kirke er en av organisasjonene som staten gir 28% skattetrekk for gaver til, så det vil si at for hver tusenlapp menigheten får, koster det deg bare 720 kroner! Dette gjelder fra 500 til 25 000 kroner per år(2019). Hvis du bruker skjemaet for givertjeneste på AvtaleGiro, vil pengene gå fra konto automatisk den 20. i hver måned, og skattetrekket registreres automatisk til skattemyndighetene dersom du krysser av for det.

Tilbake