Leie lokaler?


Leie lokaler

 

Utleie av St. Johannes menighetssenter (Storesalen dekket):

Kjøkken                              500,-
Storesalen                        1000,-
Lillesalen                            800,-
Salongen                            600,-
Klubben                              600,-
Hele menighetssenteret   3500,-
Prosjektor                           200,-

For å se  rommene - Klikk på StoresalKlubben, Lillesal.Dekking dagen før er gratis, men det gis kun mulighet for det dersom det ikke kommer i veien for andre arrangementer.

Avbestilling senere enn 14 dager i forveien: 1000,-
Menighetens egne arrangementer prioriteres over utleie.

Leiesatser fastsatt av St. Johannes menighetsråd 09.05.2012, menighetsrådet forbeholder seg retten til å endre leiesatsene på en måneds varsel.

Utleie av St. Johannes kirke:

Leiesatser fastsatt av Stavanger kirkelige fellesråd

Konsert og kultur (pr. dag) 4000,-

Timesats øvelse til konsert utenom konsertdagen 500,- 

Timesats for nødvendig personell og vakthold (pr. pers) 300 ,-

Vigsel (med mindre brudeparet eller minst én av foreldrene bor i St.Johannes menighet) 2000,- 

Tillegg for betjening ved vigsel (kantor, kirketjener o. lign. Unntak som over) 2000,- 

Begravelse - (med mindre avdøde bodde i Stavanger) 2200,-    

Menighetens egne arrangementer prioriteres over utleie.


Utleie av Frue kirke (Hetlandskirken):

Leiesatser fastsatt av Stavanger kirkelige fellesråd

Konsert og kultur (pr. dag) 4000,-

Timesats øvelse til konsert utenom konsertdagen 500,-

Timesats for nødvendig personell og vakthold (pr. pers) 300,-

Vigsel(med mindre brudeparet eller minst én av foreldrene bor i St.Johannes menighet) 2000,-

Tillegg for betjening ved vigsel (kantor, kirketjener o.lign. Unntak som over)2000,-

Begravelse(med mindre avdøde bodde i Stavanger)2200,- 

Menighetens egne arrangementer prioriteres over utleie.

Tilbake