Ledere til barne- og ungdomsarbeid


Vi trenger flere ledere i det spennende arbeidet blant barn og ungdom!

Ønsker du en meningsfull oppgave? Vi gir opplæring til nye og gamle ledere som tar del i arbeidet blant barn og ungdom i menigheten. Arbeidet blant barn og ungdom er mangfoldig og utrolig givende!

Som voksenleder blir du del av et team som sammen med andre voksne og evt. ungdommer har ansvar for en gruppe med barn eller ungdom. Vi har både grupper som møtes jevnlig hele året igjennom, og tiltak som arrangeres én gang i året.

Kontinuerlige tiltak

Søndagsskolen for 3-14 år - 2-4 ganger i halvåret.
Du kan enten være en ekstra voksen tilstede, organisere/hjelpe til med forming eller lek,
hjelpe til praktisk, følge ned fra gudstjenesten eller lede samling/undervisning.

Fredagsklubben for 5.-7.kl. - ca 1 gang i måneden.

Ungdomskveld for 8. kl og oppover.  ca. 1 gang i måneden

Avgrensede tiltak

Undretur for 4-åringer. Kjøkkenansvar og hjelp til formingsaktivitet
Adventssamlinger for 3-6-åringer. Kjøkkenansvar og hjelp til formingsaktivitet
KFO. Følge til og fra skole, kjøkkenansvar, forming eller formidling
Barnefestival for 1.-4. kl. på dagtid en fredag i november - kjøkken, verksted, lek, omsorg, førstehjelp
Tårnagenthelg 3. kl. foreldre eller andre som kan være "englevakter" - kjøkken eller praktisk/følge opp i tårnet
LysVåken 5.kl. kjøkkenansvar, aktivitet eller praktisk, nattevakt
Actiondag 6.-7. kl - nattevakt, kjøkken/grilling, praktisk, rigge utstyr/være tilstede på aktiviteter 
16. mai-fest for ungdom - vakt, kjøkken, bake kake, miljøarbeider

Som leder vil du også få tilbud om å delta på kurs lokalt, regionalt eller nasjonalt. Nye ledere blir invitert til en samtale for å finne oppgaver som kan passe. Vi ber om referanse fra noen som kjenner deg fra arbeid annet sted, og vi kan spørre om politiattest.
Det er bruk for mange ulike typer voksne til mange ulike oppgaver, så ikke vær redd for å ta kontakt!

Har du lyst å få vite litt mer eller vil du bli med?!

Ta kontakt med menighetspedagog på tlf 922 85 225  eller Signe Wolden på tlf. 936 10 758 eller e-post.

Tilbake