Sommeren 2020


Gudstjenesteoversikt og sommermøter

 

Vi starter opp med felles gudstjenester med gudstjeneste i Varden kirke søndag 21. juni.

Det er gudstjenester i St. Johannes kirke 28. juni - 12. juli  - 26. juli - 9. august - 23. august

Trykk her for full oversikt på fellesgudstjenstene og dato for sommermøter.

Se også gudstjenestekalenderen for kirkene i Stavanger

Tilbake