Allehelgengudstjeneste


Velkommen til fellesgudstjeneste i St. Johannes kirke

 

Allehelgensdag er en dag der vi spesielt minnes de vi savner som ikke er blant oss lenger. Du og de du ønsker å ha med deg er spesielt velkommen til gudstjeneste i St. Johannes kirke denne dagen. Denne gudstjenesten er felles for St. Johannes og Varden menigheter og bærer preg av både sorg og glede.

Som gudstjenestemusikk denne dagen fremføres utdrag fra Requiem av Gabriel Fauré av prosjektkor og musikere med organist Henning Rød Haugland og med kantor Edgar Hansen som dirigent.

SE plakat - trykk her

Tilbake