Allehelgengudstjeneste 6. nov.


Velkommen til felles musikkgudstjeneste i St. Johannes kirke kl. 11.00

Allehelgensdag er en dag der vi spesielt minnes de vi savner som ikke er blant oss lenger. Du og de du ønsker å ha med deg er spesielt velkommen til gudstjeneste i St. Johannes kirke denne dagen. Denne gudstjenesten er felles for St. Johannes og Varden menigheter.

Allehelgensdag har vi i mange år markert med musikkgudstjeneste. Her hjelper sang og toner oss til å minnes de av våre som er gått bort og meditere over det kristne håpet. Allehelgensdag i år blir feiret med nydelig musikk av komponisten Franz Schubert. Hans Messe i G -dur for kor, solister og strykere blir gudstjenestemusikk denne dagen. Musikken blir fordelt utover i hele gudstjenesten og gi en rikere musikalsk utforming enn på vanlige søndager. Det blir tid til å lytte, tid til å tenke og tid til å minnes.

Musikken blir framført av et prosjektkor og en strykekvartett med Carol Marie Harris i spissen under ledelse av kantor Edgar Hansen og med Henning Rød Haugland på orgel. Begge sokneprestene gjør tjeneste sammen med diakonene fra begge menighetene. Det blir også søndagsskole. Vel møtt til musikkgudstjeneste.

 

Tilbake

Del