Koronatiltak


Vi følger nasjonale smittevernsregler fra og med 7/5 - Vi åpner for gudstjenester!

Ta vare på deg selv og hverandre ❤️

                      Oppdatert 06/05-2021

 

Stavanger kommune går over til nasjonale smitteverntiltak fra 7/5. 

Gjeldende regler fra 7/5:

Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Det betyr at vi kan invitere til gudstjeneste igjen!

I Stavanger kommune har vi skoler og barnehager på rødt nivå  til 7/5, og fra mandag 10/5 er det gult nivå på grunnskole og barnehager.

Det er fremdeles pause i tilbud for voksne fremover i tråd med retningslinjer fra regjering, Stavanger kommune og kirkerådet. Følg med på kalenderen!

Dette er fremdeles krevende tider for mange, og vi oppfordrer til holde kontakt via telefon eller andre digitale møteplasser. Informasjon om  digitale møteplasser - se egen artikkel

Ta vare på deg selv og hverandre ❤️

Ansatte kan nås på telefon og e-post:

Daglig leder: Signe Wolden 936 10 758 - sw978@kirken.no

Sokneprest Aslaug Austbø 458 48 157 - aa289@kirken.no

Kantor Edgar Hansen 995 55 225 - eh677@kirken.no

Diakon Anne Lavik 407 62 007 - al864@kirken.no

Menighetspedag Anette Dagfinrud Thorset 922 85 225 - at957@kirken.no

Dirigent baby- /småbarnssang Ann-Karin Både  902 16 088 - ab739@kirken.no

Vaktmester/kirketjener Terje Paulsen 917 36 487 - tp886@kirken.no

 

Informasjon fra Stavanger kommune - trykk her

Regjeringen

Folkehelseinstituttet

Kirken

 

 

 

Tilbake