UTSATT KONFIRMASJON


Konfirmasjoner er utsatt til høsten

 

Det blir konfirmasjonsgudstjeneste:

på Vassøy søndag 12. september

og i St. Johannes søndag 3. oktober

Hvis datoen er problematisk gir dere tilbakemelding til: aa289@kirken.no eller  på mobil 45848157, Aslaug Austbø

Tilbake