St. Johannes Søndagsskole


💖 St. Johannes søndagssøndagsskole. 

Søndag 17. oktober møtes vi igjen. 

Møt opp i kirken kl. 11. 00 så går vi ned i menighetssenteret sammen.

 

SØNDAGSSKOLEN I ST. JOHANNES!

På søndagsskolen får barna møte bibelfortellingene gjennom bruk av alle sanser og aktiviteter av mange slag. Hvis de kommer jevnlig får barna lære sanger, bønner m. m. som de kan ta med seg gjennom hele livet. Kom og bli med!

Søndagskole på disse søndagenen: 21.11 - 12.12 - 19.12

Familiegudstjenester: 14.11 - 5.12 

Søndagsskolen møtes søndager kl. 11.00 i kirken. Her registreres barna, vi deltar i starten av gudstjenesten, åpner søndagsskolens skattekiste og går sammen ned til klubbrommet i kjelleren. Der fortsetter vi med sang, lek, bibelfortelling og aktivitet knyttet til denne. De som vil kan gå tilbake til gudstjenesten og være med på nattverd. Ellers er det kirkekaffe/saft og kaker for alle etter gudstjenesten.

Det er lov å ha med en voksen hvis du synes det er tryggest. Du kan gjerne invitere med deg andre barn mellom 3 og 14 år

Påskehistorien - for å se filmen - trykk her

 

Tilbake