St. Johannes Søndagsskole


💖 St. Johannes søndagssøndagsskole. 

Se program og datoer. Møt opp i kirken kl. 11. 00 så går vi ned i menighetssenteret sammen.

SØNDAGSSKOLEN I ST. JOHANNES!

På søndagsskolen får barna møte bibelfortellingene gjennom bruk av alle sanser og aktiviteter av mange slag. Hvis de kommer jevnlig får barna lære sanger, bønner m. m. som de kan ta med seg gjennom hele livet. Kom og bli med!

Søndagskole på disse søndagenen: -

33

21.aug

Innsettelsesgudstjeneste av ny sokneprest Eivind Kråvik

34

28.aug

Søndagskolens dag – oppstart og invitasjon til 3-åringer

35

04.sep

Søndagsskole

36

11.sep

Familiegudstjeneste- Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok

37

18.sep

Søndagsskole

38

25.sep

ikke søndagsskole

39

02.okt

Søndagsskole

40

09.okt

Felles gudstjeneste i Varden - ikke søndagsskole

41

16.okt

Felles i St. Johannes, ikke søndagsskole

42

23.okt

Familiegudstjeneste

43

30.okt

Søndagsskole

44

06.nov

Allehelgensdag - felles i St. Johannes, Søndagsskole

45

13.nov

Familiegudstjeneste

46

20.nov

Søndagsskole

47

27.nov

Felles familiegudstjeneste i Varden, Lys Våken

48

04.des

Familiegudstjeneste

49

11.des

Søndagsskole med adventssamling

50

18.des

Vi synger julen inn kl. 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiegudstjenester:  11.9 (Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok) - 23.10  - 13.11 - 27.11 (felles LysVåkengudstjeneste i Varden) - 4.12

Søndagsskolen møtes søndager kl. 11.00 i kirken. Her registreres barna, vi deltar i starten av gudstjenesten, åpner søndagsskolens skattekiste og går sammen ned til klubbrommet i kjelleren. Der fortsetter vi med sang, lek, bibelfortelling og aktivitet knyttet til denne. De som vil kan gå tilbake til gudstjenesten og være med på nattverd. Ellers er det kirkekaffe/saft og kaker for alle etter gudstjenesten.

Det er lov å ha med en voksen hvis du synes det er tryggest. Du kan gjerne invitere med deg andre barn mellom 3 og 14 år

Påskehistorien - for å se filmen - trykk her

Tilbake