Åpen kirke i påsken


ÅPEN KIRKE I ST. JOHANNES

 

Skjærtorsdag  - Langfredag -  1. Påskedag  kl.12.00 – 14.00

 

Sokneprest Aslaug Austbø, kantor Edgar Hansen og andre er tilstede disse dagene. Her er det åpent for lystenning, bønn og lytte til orgelspill innimellom. Det er også mulighet for samtale og nattverd ved forespørsel. Påskehagen er på plass i år i våpenhuset! Har du ikke mulighet å komme under Åpen kirke så kan du se Påskehagen når kirketjener Terje Paulsen ringer med klokkene Påskeaften kl. 17.00 - 18.00.

Tilbake