Konfirmasjonsgudstjeneste i St. Johannes


Søndag 3. okt. kl. 11.00 skal våre flotte konfirmanter konfirmeres. Vi gratulerer!

 

Søndag 3. okt kl. 11.00 konfirmeres St. Johanneskonfirmantene:

Eimund Tangen, Erlend Ruud-Larsen, Gabriel Vervik Søvik, Helle Gjerde Haug, Ida Ask KindervågKaren Sophie Ommundsen, Kristian Wathne, Magnus Hagen Slettebø, Mari Kvamme Bru, Marte Argren og  Mikkel Ullensvang Helgeland

Offer til  menighetens barne- og ungdomsarbeid på Vipps 122 798.heart

Medvirkende ved gudstjenesten:

Konfirmantene

St.Johannes-sangerne

Dirigent Jorunn Lovise Husan

Trompetist Nikita Alexeev

Kantor Edgar Hansen

Sokneprest Aslaug Austbø

Klokker Signe Wolden

Kirketjener Terje Paulsen

Trosopplærer Ingeborg Nedrebø

Kirkevert Marianne Høllesli

Tilbake