Temakveld om sorg


Har du mistet noen du er glad i?
Velkommen til temakveld om sorg.

 

Har du mistet noen du er glad i?
Velkommen til temakveld om sorg.

Sted: Hinna kirke.
Tid: Torsdag 30. september kl 19.00.

Tema: "Vandring i sorgens landskap?" v/sykehusprest Anne Beth Gilja Johansen.
Musikk ved kantor Anne Jordheim.
Orientering om sorggrupper.
Kom alene eller inviter med deg noen!


Gratis inngang.

Adressen til Hinna kirke: Gamleveien 30, 4020 Stavanger


Arrangør: Diakonene i Den norske kirke i Stavanger og Randaberg.

Tilbake