Allehelgensgudstjeneste


Søndag 7. nov. kl. 11.00 i Varden kirke

 

Velkommen til felles musikkgudstjeneste for Varden og St. Johannes menigheter.

På denne spesielle søndagen byr vi på Gudstjenestemusikk av
Felix Mendelssohn Bartholdy:
Koralkantatene:
"Wer nur den Lieben Gott lässt Walten"
"Ferleih uns Frieden gnädiglich"

Koralkantatene fremføres av Prosjektkor med Liv Runesdatter, sopran og strykere.

På denne gudstjenesten møter du også
Sokneprestene: Anders Hildeng Næss og Aslaug Austbø.
Diakon: Reidun Tyvand og diakonmedarb. Signe Wolden.
Organist Henning Rød Haugland, orgel.
Kantor Edgar Hansen, dirigent.

Det er også søndagsskole.

Vel møtt!

Søndag ettermiddag fra kl 17.00 - 19-00 er det ÅPEN KIRKE i St. Johannes

Tilbake