Allehelgen 🧡 Åpen kirke


Åpen kirke i St. Johannes søndag 7. nov. kl. 17.00 - 19.00

 

Søndag 7. november er det allehelgensdag,
- en dag for å minnes de vi savner
som ikke er blant oss lenger.


Det er Åpen kirke i St. Johannes kirke
kl. 17.00-19.00 denne søndagen.


Velkommen til å være i stillhet i kirkerommet eller til å tenne et lys i lysgloben

 

 

Det å savna 

 

Det er eit privilegium

å kjenna savn.

Vondt, ja og tungt.

Men det fortel om

ein nærleik som var.

Om varme,

lys og latter.

Det å savna er

den andre sida

av det å ha fått.

Å ikkje kjenna savn,

ville vera å aldri ha elska.

 

Bente Bratlund Mæland

Tilbake