KFO 2.-4. klasse


KFO - Kirkens Fritidsordning er et tilbud om trosopplæring for 2. -4. klasse i SFO-tid.    

 

KFO 2.-4. klasse for Nylund og Storhaug skole
Kirken inviterer alle som går i 2.-4. klasse til å være med på KFO
(kirkens fridtidsordning) fem mandager i høst.

KFO starter mandag 20. september (2021) og fortsetter 27. september og 4., 18. og 25. oktober.

Sted: St. Johannes menighetssenter

Vi henter barna på skolen og følger dem tilbake til skolegården etterpå.

På KFO i høst blir det uteaktiviteter, konkurranser med premier,
dramatisering, mat, bibelfortellinger og formingsaktiviteter.

Invitasjon vil bli sendt ut til de som er døpt eller tilhørende
i St. Johannes og Varden menigheter, men alle barn i 2.-4. klasse er hjertelig velkomne.

De som vil kan betale en frivillig medlemskontingent på 50 kr per år som dekker noe av utgiftene til mat og materiell. Merk innbetaling med KFO og <navn på deltaker> - til kontonr: 3230.05.00780

Påmelding gjøres her

Brosjyren kan du laste ned her 

Ønsker du å få mer informasjon, ta kontakt med Ingeborg Berntzaa Nedrebø  på tlf 922 85 225 eller e-post in979@kirken.no

Tilbake