Kor for alle - St. Johannes-sangerne


St. Johannes-sangerne
Sang for gutter og jenter fra ca. 1 år og oppover

 

Hver torsdag er det kordag i St. Johannes kirke
Vi har plass til mange flere gutter og jenter som vil synge, dramatisere, leke og treffe nye venner.
Korarbeidet er et viktig bidrag i menighetens trosopplæring. Bibelspill og drama er en del av arbeidet vårt. Kom og bli med!

Kontingent *:
Småbarnssang kr. 250 pr halvår
Barnekor, aspirantkor, juniorkor kr 500 pr år
Ungdomskor kr. 500 pr år
Gamle og nye sangere vel møtt!

Småbarnsang 1 - 2,5 år og 2,5 - 4 år sammen med en voksen, kl. 17:00-17:30

St. Johannes barnekor (4 - 6 år), kl. 17:00-17:45
Her går sang og lek hånd i hånd!. Barna lærer mye og blir glad i å synge :-)

St. Johannes aspirantkor (1. - 4. klasse), kl. 17:30-18:15
Vi synger sammen, leker og lærer mer om musikk.
Vi er ofte sammen med juniorkoret.

St. Johannes juniorkor (5. - 7. klasse), kl. 18:00
Her står sangen og sanggleden i fokus!
Korsangerne får utviklet stemmen sin, og godt sosialt miljø gir en trygg og god atmosfære.

St. Johannes ungdomskor (8. klasse og oppover), kl. 18:00
Vi synger et flerstemt og variert repertoar, og tar gjerne noen ufordringer.
Vi drar også på kurs og turer sammen.
Godt og åpent miljø!

Korledere:
Epost dirigent Susanne Rodvelt Haugland Tlf: 970 97 918
Epost kantor Edgar Hansen Tlf : 995 55 217
St. Johannes menighetskontor Tlf : 51 85 48 41

* Vennligst ta kontakt dersom du har behov for støtte til betaling av kontingent.

Tilbake