Konfirmasjon


Velkommen som konfirmant i St. Johannes menighet !

 

Opplegget er felles for St.Johannes og Vassøy.

Høsten 2018 startet vi et prøveprosjekt med nytt konfirmantopplegget, og forsetter med dette opplegget for dere som skal konfirmeres i 2020.

Som konfirmant i "Konfirmanttiden i Sentrum" får du «et annerledes år» der vi legger vekt på at du skal få kjennskap til hva kirke, tro og livet i kirken betyr - og til hva det kan det bety å være med i et kristent ungdomsmiljø.

Foruten et opplegg med undervisning og opplevelser i St.Johannes kirke - skal du (når du melder deg på) velge mellom en av flere aktiviteter. Her blir du medlem i en kristen ungdomsaktivitet, og kommer til å treffe ungdommer fra både din egen menighet og alle de andre samarbeidsmenighetene i prosjektet. Når du skal velge på påmeldingskjemaet - må du velge ut tre aktiviteter i prioritert rekkefølge. (OBS! Noen av aktivitetene har begrensing på hvor mange de har plass til)

Tanken er at alle aktivitetene skal være åpne for ungdom opp til 18 år. Når konfirmasjonstiden er over - kan du derfor fortsette i aktiviteten, eller skifte over til en av de andre gruppene.

Selve undervisningen i St.Johannes kirke er for alle som skal konfirmeres enten i St.Johannes kirke eller på Vassøy. Undervisningsplaner vil bli lagt ut på hjemmesiden.

Dette blir et spennende år!

Les om de forskjellige gruppene du kan velge mellom: (Du klikker på punktene under for å vite mer om det som står der.)

1. Den lokale undervisningsplanen for konfirmantene på Vassøy og i St.Johannes menighet

2. Invitasjon sendt i posten

3. "Konfirmant 2020" Brosjyre

4. Hva slags aktiviteter kan jeg velge mellom.

Påmelding åpner 15. mai. Det kan være lurt å sitte sammen med foreldre eller foresatte når du foretar påmeldingen.

HER MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT 2019-2020.

Der kan du også få hjelp til påmelding.

Kontaktinfo: Aslaug Austbø, aa289@kirken.no , mob 991 69 363

Viktig informasjon til foreldre/foresatte: Betalingen for konfirmantåret betales i år til to separate mottakere. Egenandel for selve undervisningsåret er på 500 kroner - dette skal betales til St.Johannes menighet. I tillegg kommer det en egenandel til aktiviteten konfirmanten blir med i. Denne varierer - men ligger mellom 500 og 1500 kroner. Det kommer mer informasjon om hvordan dette betales når året starter opp til høsten.

Tilrettelagt opplegg: Dersom dere ønsker tilrettelagt opplegg for konfirmanter med særskilte behov, som ulike funksjonshemminger eller annet, kan dere kontakte Jan Steinar Halås, kateket i Madlamark kirke på tlf 51 59 93 53. Se også www.imarka.no

*Følgende menigheter med i prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum": Kampen, Domkirken og St. Petri, St. Johannes, Varden og Vassøy.

Tilbake