Vassøy kapell - forbønnstjeneste


Mandager kl. 20.30

Hver mandag kl 20.30 samles vi til bønnegruppe, menighetens forbønnstjeneste, i kapellet. Vi ber i fellesskap for lokalsamfunnet, aktiviteter , lag og organisasjoner, samt personlige tema. Åpent for alle!

Samlingen varer ca 30 minutter.

Tilbake