Valglisten og supplerende nominasjon til menighetsrådsvalget


Nominasjonskomiteen har levert sin liste over kandidater til høstens menighetsrådsvalg, og menighetsrådet - som er valgstyre - har godkjent listen. Listen har plass til flere personer, og vi oppfordrer nå folk til å benytte "supplerende nominasjon", særlig av unge kandidater. 

Listen nedenfor består av 12 kandidater som alle har sagt JA til å stille til valg 10.og 11.september. 

Den listen kan suppleres med nye kandidater på følgende måte - og det oppfordres særlig til å foreslå unge kandidater (18-30 år): Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere, og leveres innen 15.mai. Valgstyret godkjenner kandidaten innen 20.mai, og denne blir ført nederst på valglisten med merknad om at denne er supplert. Dermed er det bare å stille til valg – eller å snakke med noen du ønsker å få inn i menighetsrådet i St. Johannes. Ta gjerne kontakt med daglig leder i kirken.

Følgende valgliste er levert av nominasjonskomitèen og underskrevet av 10 personer, og godkjent av menighetsrådet: 

1: Karl Svela

2: Aud Jorunn Aano

3: Thorvild Lode Berntsen

4: Tove Kvamme Kvalevåg

5: Andreas Knudsen

6: Liv C. Runesdatter

7: Helge Dagfinn Andersen

8: Inger Aardalsbakke

9: Bjørn Langåker

10: Ann Charlotte Rugås

11: Ståle Strømsvold

12: Gunnar Roalkvam

 

Kandidatene vil bli grundigere presentert senere i prosessen.

Tilbake