Adventssamlinger 3 - 6-åringer


Nytt i år - vi utvider aldersspennet til å gjelde alle barn fra 3 - 6 år

 

Advent er forberedelse til å feire jul. Adventssamlingene i kirken er vår hjelp til at barna kan få fokusere på det julen egentlig handler om. Vi spiser sammen, tenner lys, bruker julekrybben, øver på julesanger, får høre julefortellingen og lager ting som hører til.

Vi har to adventssamlinger i desember - den første er om ettermiddagen en ukedag og den andre er på søndagsskolen den påfølgende søndagen:

Mandag 9. desember 2019, kl. 16.30-18.00

Søndag 15. desember 2019, kl. 11.00-12.30

Invitasjon vil bli sendt ut til de som er døpt eller tilhørende i menigheten, men alle barn fra 3 - 6 år som har lyst er hjertelig velkommen, ta gjerne med hele familien.


Her kan du laste ned invitasjonen


Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Anette Dagfinrud Thorset på
tlf. 922 85 225 eller e-post at957@kirken.no

Tilbake