Adventssamlinger 4 - 6-åringer


Adventssamlinger for 4 - 6 -åringer

Advent er forberedelse til å feire jul. Adventssamlingene i kirken er vår hjelp til at barna kan få fokusere på det julen egentlig handler om. Vi spiser sammen, tenner lys, bruker julekrybben, øver på julesanger, får høre julefortellingen og lager ting som hører til.

Vi har to adventssamlinger i desember - den første er om ettermiddagen en ukedag og den andre er på søndagsskolen den påfølgende søndagen:

Datoer for desember 2021:

Mandag 6. desember kl. 16.30 – 18.00. På første adventssamling møtes vi nede i St. Johannes menighetssenter og vi starter med å spise grøt sammen.

Søndag 12. desember kl. 11.00. Andre adventssamling starter oppe på gudstjenesten kl. 11.00 og vi går deretter ned og fortsetter adventssamlingen i søndagsskolen ca. kl. 11.15.


Invitasjon vil bli sendt ut til de som er døpt, men alle barn fra 4 - 6 år som har lyst er hjertelig velkommen, ta gjerne med hele familien. - SE INVITASJON HER

Vi ønsker påmelding innen fredag 3. desember. Oppgi navnet på barnet, antall som kommer, evt. matallergi og dag dersom dere bare kan komme én av dagene.

Ring eller send SMS til Ingeborg Berntzaa Nedrebø på tlf. 922 85 225

eller send e-post til in979@kirken.no for å melde dere på eller få mer info.

 

 

Tilbake

Del