Fokus på Bibelen


Hvordan skal vi forstå Bibelens ord ut fra den tid og  kultur det er skrevet inn i?

 

Diakoniutvalget i menigheten inviterer til onsdagskvelder med kompetente formidler med ulike temaer og med Biblen i sentrum.

St. Johannes menighetssenter 

Onsdager kl. 19:00  

Datoene for 2020:   8. januar - 5.februar - 4. mars

 

Tilbake