Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2019 til høsten 2023.

 

Faste medlemmer:

Karl Svela

Monica Skaar-Lund

Marianne Høllesli

Aud Jorunn Aano

Torbjørn Nedrebø

Svein Hovland

Gunlaug E. Thu

Thorvild Lode Berntsen

Aslaug Austbø – sokneprest fast medlem

Varamedlemmer:

Wenche Ø. Clarke

Geir Andrew Heim

Ragnhild Grøtte

Tove Kvamme Kvalevåg

Morten Rinder

St. Johannes menighetsråds arbeidsutvalg (AU) 2020:


Karl Svela 

Marianne Høllesli

Aslaug Austbø 

Signe Wolden

 

Kontakt daglig leder dersom du ønsker menighetsrådspapirer.

Tilbake