Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2015 til høsten 2019.

 

Faste medlemmer:
 

Varamedlemmer:
 

St. Johannes menighetsråds arbeidsutvalg (AU) 2018:
 

Kontakt daglig leder dersom du ønsker menighetsrådspapirer.

Tilbake