Salmekveld


- Arven fra Amerika

 

Stavanger gospel choir
Mads Pedersen, piano og dirigent
Musikere
Kantor Edgar Hansen, innledninger og musikalsk medvirkning
Vi tar for oss sanger i salmeboka som har røtter eller er inspirert fra Amerika:
Negro spirituals, gospelsanger og tradisjonelle salmer.
De blir framført av Stavanger gospel choir med band, eller sunget som fellessang.
Edgar Hansen innleder om deres bakgrunn og opprinnelse, og plass i vår salmebok.
Kollekt
 

Tilbake