Fokus på Bibelen


onsdag 4. mars kl. 19.00

Harry Waldeland: "Paulus - fra motspiller til medspiller"

 

Hvordan skal vi forstå Bibelen ut fra den tid og kultur det er skrevet inn i?

En onsdag i måneden er det "Fokus på Bibelen" med dypdykk i et emne.

I mars er vi så heldig at Harry Waldeland kommer. Han har emnet "Paulus - fra motspiller til medspiller"

Etterpå er det tid for kaffe og drøs. Velkommen!

Tilbake