Vanskelig tid - for små og store


- trenger du noen å prate med? 

 

Vi vet det er flere som er redde nå for tiden. Det er mange ting vi lurer på. Her er noen tips til hvem du kan kontakte: 

Sokneprest Aslaug Austbø 458 48 157 - aa289@kirken.no

Daglig leder: Signe Wolden 936 10 758 - sw978@kirken.no

Kantor Edgar Hansen 995 55 225 - eh677@kirken.no

Diakon Anne Lavik 407 62 007 - al864@kirken.no

Menighetspedagog Anette D. Thorset  922 85 225 - at957@kirken.no

Dirigent baby- /småbarnssang Ann-Karin Både  902 16 088 - ab739@kirken.no

Vaktmester/kirketjener Terje Paulsen 917 36 487 - tp886@kirken.no

 

Kirkens SOS - 22 40 00 40 -  www.kirkens-sos.no  (telefonsamtaler - SMS - Chat)

Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111 (åpent hele døgnet)                     alarm@116111.no - sms: 417 16 111 -  Fra utlandet: +47 954 11 755

Oversikt på kontaktinformasjon til barn og unge 

Barneombudet 

Statministerens pressekonferanse for barn 16. mars

Råd om korona til foreldre, barn og gravide

Stavanger kommune - vakttelefoner

Folkehelseinstituttet - www.fhi.no 

Tilbake