Klokkene ringer for oss!


Hver lørdag, til og med pinsen, ringer vi med klokkene i St. Johannes

 

Baklandets støberi og mek.verksted i Trondheim har levert de to klokkene til St. Johannes kirke i 1908. Den største er på 724 kg og er stemt i E. Den andre er på 345 kg og er stemt i C. På den største står det støpt inn:  

«Kom, kom, kom, kom! Herren kalder

paa jordens børn i hver en alder.»

 

HVER LØRDAG FREMOVER RINGER VI MED

KLOKKENE FOR Å GI ET TEGN PÅ HÅP!

 

Kirkeklokkene i hele landet klinger lørdag 4. april, og hver lørdag framover vil de ringe, for å gi folk tro og håp under korona-krisen. Stillheten skal brytes som et tegn på håp, sier Atle Sommerfeldt, konstituert preses i Bispemøtet.

Kirkeklokkene er et kjent uttrykk lokalt – og viser at kirken er til stede i folks liv. Det er så viktig for oss å fortsette med det, ikke minst når så mange kirker ikke er åpen for gudstjenester.

Kirken skal være til stede for folk. Det er mange som er urolige nå, og vi vil vise at kirken fortsatt er her for bønn, samtale og håp for fremtiden, sier leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum.

I tillegg ringer vi som vanlig med klokkene i påsken:

Klokkene ringer for å markere Kristi oppstandelse og at påsken ikke er avlyst. Kirkeklokkene er lyden av folkekirken lokalt. I år blir dette kirkens måte å markere påsken på, i tillegg til alt som skjer på digitale flater og i kontakt med folk over internett og telefon.

Kirken er tilstede på mange digitale møteplasser. For mer informasjon om hva som skjer rundt omkring og kontaktinformasjon, se:

www.johannes-menighet.no

Tilbake