La oss feire påske sammen!


Flere menigheter i Stavanger går sammen om å sende fellesgudstjenester på nett denne påsken!

 

Prester, organister, sangere, musikere og andre fra menighetene rundt i byen samles (i små grupper med god avstand) i Vardeneset kirke, og vi sender tre gudstjenester; skjærtorsdag, langfredag og påskedag. I tillegg sender vi den tradisjonsrike korsvandringen gjennom sentrum på langfredag kl 16.30 sammen med Metodistkirken, Kirkens bymisjon og Døvekirken. (Av smittevernhensyn blir det kun noen få personer med på vandringen)

Dersom alt går etter planen vil vi også strømme fire messingblåsere som markerer påskemorgen i friluft påskedag kl. 9!


Alle gudstjenestene starter kl. 17, og vil bli sendt på vår facebookside (facebook.com/kirkeneistavanger) og på den nye youtube-kanalen til Kirkene i Stavanger, den finner du her: www.bit.ly/kirkeneistavanger (korsvandringen og messingblåserene strømmes kun på facebook)

Og husk: Alt blir bra!

Tilbake