Medlemsregistrering for kor i St. Johannes menighet


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. Bruk eventuelt den foresattes mobil og e-post.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite? (Allergier, spesielle behov eller lignende)
Velg korgruppe du vil melde deg inn i: (Vises ikke gruppen er det fullt. Da setter vi opp ventelister)
BARNEKOR 4- 6 år - St. Johannessangerne (21 ledige plasser)
ASPIRANT 1-3 .kl. - St. Johannessangerne (42 ledige plasser)
GUTTEKOR 1. - 5. kl. - St. Johannessangerne (47 ledige plasser)
JUNIOR 4. - 7.kl. - St. Johannessangerne (45 ledige plasser)
UNGDOM - St. Johannessangerne (49 ledige plasser)
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: